Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love - sagsnr. 2019-1903

Print Print
20-08-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-1903 Skatteudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.