Skatteudvalget - Høring over lovforslag om gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger - sagsnr. 2019-1899

Print Print
22-08-2019