Skatteudvalget - Høring over lovforslag om digitale salgsregistreringssystemer og om ændring af reglerne for udstedelse af skattekort til udlændinge - sagsnr. 2019-1896

Print Print
20-08-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-1896 Skatteudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.