Skatteudvalget - Høring over lovforslag om digitale salgsregistreringssystemer og om ændring af reglerne for udstedelse af skattekort til udlændinge - sagsnr. 2019-1896

Print Print
20-08-2019