Strafferetsudvalget - Hørin gover udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste og skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse) - sagsnr. 2019-176

Print Print
08-02-2019