Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder) - sagsnr. 2019-151

Print Print
08-02-2019