Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud til dømte seksualforbrydere) - sagsnr. 2019-150

Print Print
08-02-2019