Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser - sagsnr. 2019-1466

Print Print
29-05-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-1466 Skatteudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.