Skatteudvalget - Høring over forslag til direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer - sagsnr. 2019-1465

Print Print
04-06-2019