Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner - sagsnr. 2019-141

Print Print
23-01-2019