Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber (genoptagelse) - sagsnr. 2019-1400

Print Print
28-05-2019