Lovudvalget - Høring over evaluering af begrænsningen i ankeadgangen i sager om tvangsanbringelse af børn - sagsnr. 2019-1116

Print Print
26-04-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-1116 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.