Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven - sagsnr. 2018-3395

Print Print
10-01-2019