Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) - sagsnr. 2018-3258

Print Print
03-01-2019