Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester KOM(2018)148, og Rådets direktiv om regler vedr. selskabsbeskatning mv. - sagsnr. 2018-997

Print Print
01-05-2018