Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) - sagsnr. 2018-919

Print Print
17-04-2018