Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring - nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav mv.) - sagsnr. 2018-830

Print Print
13-04-2018