Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mv.) - sagsnr. 2018-728

Print Print
09-04-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-728 Skatteudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.