Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mv.) - sagsnr. 2018-728

Print Print
09-04-2018