Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund) - sagsnr. 2018-691

Print Print
03-04-2018