Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer) - sagsnr. 2018-685

Print Print
26-03-2018