Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøg- og forskningsvirksomhed) - sagsnr. 2018-627

Print Print
19-03-2018