Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - sagsnr. 2018-469

Print Print
27-02-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-469 Skatteudvalget.aspx - d. 20-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.