Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) mv. - sagsnr. 2018-461

Print Print
09-03-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-461 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.