Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love om og ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper - sagsnr. 2018-456

Print Print
08-03-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-456 Skatteudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.