Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift - sagsnr. 2018-426

Print Print
26-02-2018