Lovudvalget - Høring over udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) mv. - sagsnr. 2018-401

Print Print
12-03-2018