Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv., lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer mv., tvungen opsparing adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation mv.) - sagsnr. 2018-400

Print Print
16-02-2018