Skatteudvalget - Høring over lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage mv.) - sagsnr. 2018-3268

Print Print
03-01-2019