Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Præcisering af, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse) - sagsnr. 2018-3257

Print Print
13-12-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-3257 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.