Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Præcisering af, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse) - sagsnr. 2018-3257

Print Print
13-12-2018