Skatteudvalget - Høring af direktivforslag KOM (2018) 20 for så vidt angår momssatser - sagsnr. 2018-323

Print Print
26-02-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-323 Skatteudvalget.aspx - d. 21-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.