Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af momsbekendtgørelsen - sagsnr. 2018-3100

Print Print
05-12-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-3100 Skatteudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.