Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Værdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - sagsnr. 2018-3098

Print Print
05-12-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-3098 Skatteudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.