Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) - sagsnr. 2018-3095

Print Print
13-12-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-3095 Strafferetsudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.