Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) - sagsnr. 2018-3095

Print Print
13-12-2018