Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland mv.) - sagsnr. 2018-3082

Print Print
13-12-2018