Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund her i landet mv. - sagsnr. 2018-3011

Print Print
10-12-2018