Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændringaf bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet - sagsnr. 2018-2962

Print Print
20-11-2018