Skatteudvalget - Høring over ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer - sagsnr. 2018-2944

Print Print
28-11-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2944 Skatteudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.