Skatteudvalget - Høring over genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk datterselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - sagsnr. 2018-2908

Print Print
22-11-2018