Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) - sagsnr. 2018-2857

Print Print
21-11-2018