Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) - sagsnr. 2018-2847

Print Print
20-11-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2847 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.