Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) - sagsnr. 2018-2847

Print Print
20-11-2018