Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål) - sagsnr. 2018-2756

Print Print
08-11-2018