Skatteudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet f.s.v.a. særordningen for små virksomheder (KOM(2018) 21) mv. - sagsnr. 2018-273

Print Print
05-02-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-273 Skatteudvalget.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.