Skatteudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet f.s.v.a. særordningen for små virksomheder (KOM(2018) 21) mv. - sagsnr. 2018-273

Print Print
05-02-2018