Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) - sagsnr. 2018-2643

Print Print
30-10-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2643 Strafferetsudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.