Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) - sagsnr. 2018-2643

Print Print
30-10-2018