Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge mv.) - sagsnr. 2018-2584

Print Print
30-10-2018